פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 59) – 6.3.1963

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 59) – 6.3.1963:
מחליטים על:
* תיקון חוק העזר לאספקת מים לקריית אונו מ-1962.
* שחרור ממס עינוגים את הצגת התיאטרון "דו-רה-מי" ממרץ, השנה.
* משיכת יתר לשנת הכספים 1963/64, בשיעור של 5% מהתקציב המאושר.
* העמדת שתי הלוואות לרשות אחידב, גזבר המועצה, לרכישת רכב.
* תיקון הדירוג של מספר עובדים (השמות בפרוטוקול המצורף), בהשוואה לתקן הקיים.
* שיעורי המסים לשנת 63/64 ומועדי התשלום כבשנה הקודמת.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, נ. בוקצ'יו, ס. כץ – סגני ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חותמים: כהן וענב

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש