פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 12/62) – 4.4.1963

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 12/62) – 4.4.1963:
מחליטים:
* לדחות את בקשת ועד העובדים להקצבה כספית לחג הפסח, שהייתה מותנית בהשתתפות מקבילה של ועד העובדים.
* לבטח את פועלי הבניין, כמקובל במקומות העבודה וברשויות המקומיות.
* לקרוא לגן הילדים בשטח הפיתוח (שרה) בשם בני משפחת גולדרט, מפעילי "נשלסק".
* לתרום ליע"ל (יד עזר לחולה), למטרת הקמת גמ"ח לחולה.
* להעניק פנסיה לאלמנת עובד המועצה, מרכוס פרבר ז"ל, בהתאם לחוק.
* להעסיק שומר נוסף (יחזקאל אהרון), לתקופה בה נמשכת הבנייה בשטח הפיתוח.
* להטיל על גזבר המועצה, לבדוק אפשרות של השתתפות משרד העבודה בהעסקת אנשים בעבודות יזומות.

י. כהן – ראש המועצה, נ. בוקצ'יו, ס. כץ – סגני ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענב

 

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש