פרוטוקולים של ישיבת הנהלת המועצה (מס' 22/63), (מס' 71) – 3.7.1963

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (22/63) – 3.7.1963:
* אושר פרוטוקול מס' 21/33 מה-28.6.63, למעט מספר תיקונים.
* ממנים את סמי כץ כמנהל מפעל המים, לצורך חוות הדעת של המועצה לאספקת המים.
* מאשרים תקציב רגיל נוסף לשנת 1964/63 – להשתתפות המועצה בהקמת תלמוד תורה.
* מחליטים על תקציב בלתי רגיל לשנת 1963/64, להקמת סככת התעמלות וחדר מלאכה בבי"ס "תלמים".
* מחליטים להעמיד לרשות סמי כץ  מהתקציב הבלתי רגיל, הלוואה לרכישת רכב בשרות המועצה.
עד גמר פירעון ההלוואה, הרכב יהיה משועבד למועצה.
* מאשרים מתן ערבות למועצת פועלי קריית אונו, להלוואה שתאפשר את הרחבת הפעילות הספורטיבית במקום.
* טיפול בבקשות שונות של עובדי המועצה: אלי סופר, ראובן גרייבסקי, אונגר שמואל, גולדשטיין אברהם, רודר אליהו, שקורי אברהם.
* פרסום הארכת המכרז למעון ילדים ולחדרי קריאה, לעוד שבוע.

* * * מצורף פרוטוקול נוסף לאותה ישיבה, במספר שונה (מס' 71) – 3.7.1963.

משתתפים:
יעקב כהן – ראש המועצה, נחמיה בוקצ'יו, סמי כץ – סגני ראש המועצה
דוד ענבי – מזכיר המועצה, אריה אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענב

 

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש