פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 31/63) – 29.10.1963

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 31/63) – 29.10.1963:
* מאשרים פרוטוקולים מישיבות הנהלת המועצה 25 – 30.
* מאשרים השתתפות בהחזקת רכב של גדעון פדר, לפי אחוז ההשתתפות בהחזקת קל-נוע.
*מאשרים השתתפות בהוצאות נסיעה ברכב, של מרכז הספורט שמבן, בשיעור של 26 ק"מ ליום עבודה.
* סמי כץ ובן דרור יציעו תכנית לאירוח המשלחת מדרכטן.
* לשכור מאסתר וולך מחסן, עבור ריהוט המועצה.
* גזבר המועצה יגיש רשימת פיגורים בתשלום מסי הארנונה הכללית, אגרת שירותים והנחות ממסים אצל מקרי סעד.
* לא לתבוע ממשרד השיכון הנחת קו חשמל תת-קרקעי, בגלל העלות הגבוהה.
* התקנת חשמל במפעל ההזנה, על יד בי"ס "נבטים".
* התקנת מיתקני שתייה בבתי הספר.

משתתפים :
יעקב כהן – ראש המועצה, נחמיה בוקצ'יו, סמי כץ – סגני ראש המועצה
דוד עינב –  מזכיר המועצה, אריה אחידב – גזבר המועצה

 

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש