פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה (מס' 29/63) 25.9.63, (מס' 30/63) 7.10.1963

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 29/63) 25.9.63 בהמשך לפרוטוקול מס' 77,
מהישיבה באותו תאריך:
סמי כץ, סגן ראש המועצה, סוקר ומסכם את ביקור המשלחת לדרכטן.

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 30/63) 7.10.1963 – חוזרים על ההחלטות הבאות מה-25.9.63:

* אישור תכנית אב לביוב, כפי שהוגשה על ידי המהנדסים מלין-בם.
* סלילת שביל (עקב בעיות ניקוז) ליד מגרש הכדורגל – ולתאם עם המהנדס בם.
* משיכת יתר מבנק לסחר חוץ.
* שחרור והנחות מהיטל עינוגים – להצגות באידיש ולסרט ישראלי.
* השתתפות בשיעור10% בהקמת מבנה של מגד דוד אדום מחוז דן, אם יתר הרשויות המקומיות של המחוז  תשתתפנה – ובאותו שיעור.
* עריכת שינויים בקו הביוב, כדי לאפשר למחנה הצבאי תל השומר להתחבר אליו.

ומוסיפים את ההחלטות הבאות:
* אישור חשבונות של עבודות קבלנים, שבוצעו בפיקוח מהנדסים.
* נוהל לגבי מכרזים, שלא הוגשו אליהן הצעות.
* העמדת הלוואה לשני עובדי מפעל המים – פלקר וקליין, לרכישת קל-נוע למילוי תפקידם.
* עיבוד חוזה סטנדרטי על מכירת מים – על ידי היועץ המשפטי.
* ביצוע עבודות טיח בבניין ההתעמלות.
* הצעה למינוי 3 נציגי מועצה ו-3 נציגי ציבור, כמועמדים לוועדת בחינות לעובדים ברשות המקומית – לאור הוראות "מינהל שירות העובדים".
* שילוב אירועים וחגיגות חג העצמאות, 10 שנים לקיום המועצה המקומית וביקור הגומלין של משלחת מדרכטן.
* מתן עזרה למקהלת מבוגרים ליד הקונסרבטוריון, והקצבה למורה-מנצח על המקהלה.

משתתפים (בשתי הישיבות):
יעקב כהן – ראש המועצה, נחמיה בוקצ'יו, סמי כץ – סגני ראש המועצה
דוד עינב –  מזכיר המועצה, אריה אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן ועינב

 

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש