פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 26/63) 25.8.1963+21.8.1963+18.8.1963

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (26/63): 25.8.1963+21.8.1963+18.8.1963
מחליטים על:
* אגרת שירותים בחינוך – תשכ"ד: לתלמידי הקריה ולתלמידי חוץ, לגני הילדים בגיל חובה ומתחת לגיל חובה – כולל זכות קדימה לבני  משפחות מומלצות לשכת הסעד.
* גבייה מכל תלמיד עבור קרן בניין לתיכון.
* מענקים לתלמידים בבתי ספר תיכוניים ותיכוניים -מקצועיים, שזכו בסקר ולאלו שלא זכו בסקר – כולל לתלמידים בישיבות לא תיכוניות (פירוט הקריטריונים לדירוג המענקים בפרוטוקול המקורי המצורף).
* שיטה לקביעת גובה ההנחות בבתי הספר, הגנים, הזנת הילד והקייטנות (הפירוט בפרוטוקול המקורי המצורף).
* הקמת חדרי מלאכה (לבנים ולבנות) בבתי הספר "נבטים" ו"תלמים".
* רישיונות ללימוד נהיגה לנוהגי הטוסטוסים, על חשבון המועצה.
* פרסום מודעה ברחובות, בדבר רישום קבלנים למקצועות שונים, להשתתפות במכרזי זוטא.
* בוקצ'ין ינהל מו"מ עם חברת "קיראון", בדבר שטח לביתני מלאכה ב"קיראון".
אישור מלגה לשנתיים לעמירם רביב, סטודנט במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, שהומלץ על ידי אותה מחלקה לניהול התחנה לייעוץ פסיכולוגי-חינוכי בקריה.
* קבלה לניסיון למשך חודש, את העובדים שעבדו אצל עמבר, לעבודה עם המכונית החדשה לאיסוף אשפה.
* התקנת 3 שורות ספסלים במגרש הכדורסל וגם בניית חדר הלבשה, 3 מקלחות ובית שימוש.
* הקמת חוג לאלקטרוניקה במסגרת המועדון הטכני.
* שחרור מהיטל עינוגים הצגות באידיש: "אידל מיטל פידל" – של תיאטרון עולים חדשים, והצגה סטירית של לאה קניג וצבי שטופלר.

משתתפים:
יעקב כהן – ראש המועצה, נחמיה בוקצ'יו – סגן ראש המועצה
חסרים: סמי כץ, סגן ראש המועצה ודוד עינב,  מזכיר המועצה  – בנסיעה עם המשלחת לדרכטן…
אריה אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן ואחידב

 

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש