פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 40/63) – 2.1.1964

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 40/63) – 2.1.1964:
מחליטים:
* לאשר את הפרוטוקול של ישיבות ההנהלה מס' 37/63 מה-15.12.63 ומס' 38/63 מה-17.12.63.
* לרכוש שתי מערכות זיקוקים לחגיגות תשכ"ד – העצמאות, עשור למועצה המקומית וביקור המשלחת מדרכטן.
* לרכוש רשם-קול לקונסרבטוריון.
* למסור את תכנון שדרות קרן הקיימת למשרד אקרון.
* לתרום למצודת זאב ז'בוטינסקי.
* להקים ועדה לחגיגות תשכ"ד (הנ"ל), שתהיה מורכבת מהנהלת המועצה (ראש המועצה יהיה היו"ר), נציגי מפלגות ההסתדרות, ארגון אימהות עובדות, ויצ"ו, מנהלי בתי הספר וזיידמן.
* למסור את בדיקת תכנון הגנים ומגרשי המשחקים, למהנדסים פיש-קידר.
* להתקשר ליועץ למנהל הכספי.
* לתקן את התקציב הרגיל לשנת 19963/64 ולהציע את התקציב הבלתי רגיל לאותה שנה.

משתתפים:
יעקב כהן – ראש המועצה, נחמיה בוקצ'יו, סמי כץ – סגני ראש המועצה
דוד עינב – מזכיר המועצה, אריה אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן ועינב

 

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש