פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 20/63) – 19.6.1963

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 20/63) – 19.6.1963:
* מאשרים פרוטוקול ישיבות ההנהלה מס' 15/63, 17/63, 19/63.
* מחליטים על:
פינוי השוק בשטח הפיתוח – חברת "קיראון" תפצה את המפונים, עד כניסתם לביתנים החדשים.
מתן הלוואות לרכישת טילונים לעובדי ם: סקה אברהם, שקורי אברהם, אופולסקי אהרון – ולמפעל המים.
החזר הוצאות לחברי המועצה בשיעור נקוב – שיהיה זהה גם עבור סגן ראש המועצה סמי כץ.
* מאשרים את הצעות הוועדה הארכיטקטונית:
לבצע תכנון כפול למאגר המים – על ידי הפסל דנציגר ואדריכל קויפמן.
להזמין דגמים לתאורה לגינות.
להזמין מאדריכל יער תכנון לביה"ס העממי בשטח הפיתוח,
מאדריכל אברהם ל"תלמוד תורה" ולשני גנים כפולים. – ומהמהנדס טאומן תכנון לקונסרבטוריון.
* לשלם מקדמה לפסל דנציגר, עבור חברי הוועדה הארכיטקטונית (דנציגר, לוטן, קופמן וכרמי), שתנוכה עם חתימת ההסכם עם הוועדה הארכיטקטונית.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, נ. בוקצ'יו, ס. כץ – סגני ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענב

 

 

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש