פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 38/63) – 17.12.1963

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 38/63) – 17.12.1963:
מחליטים:
* למסור לתכנון, על פי המלצת הוועדה הארכיטקטונית, תכנון בי"ס יסודי בן 16 כיתות – לאדריכל כרמי,
וטיפוס נוסף לגני ילדים – לאדריכלים יסקי ואלכסנדרוני.
* למסור לתכנון בנייה לביה"ס התיכון, ל"ניר", לגן ילדים בשטח בניית האחים גרין, ל"נבטים",
ל"תלמים" ולגני ילדים בשטח הפיתוח.

משתתפים:
יעקב כהן – ראש המועצה, נחמיה בוקצ'יו, סמי כץ – סגני ראש המועצה
אריה אחידב – גזבר המועצה, ג. איצקוביץ – מנהל מחלקת החינוך
חותמים: כהן ואחידב

 

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש