פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה (מס' 60 – מס' 64) 13.3.1963 – 17.4.1963

פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה (מס' 60 – מס' 64) 13.3.1963 – 17.4.1963

* פרוטוקול ישיבת ההנהלה (מס' 60) מה-13.3.63:
מאשרים את המשך ההסדר עם עמבר להוצאת האשפה ותשלום תוספת היוקר הרשמית למשכורות עובדים.
משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, נ. בוקצ'יו, ס. כץ – סגני ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענב

* פרוטוקול ישיבת ההנהלה (מס' 61) מה-20.3.63:
מאשרים קבלת הלוואות ממפעל הפיס (ללא הצמדה) ומבנק "טפחות" (עם הצמדה למדד).
משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, נ. בוקצ'יו, ס. כץ – סגני ראש המועצה
א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן ואחידב

* פרוטוקול ישיבת ההנהלה (מס' 62) מה-28.3.63:
מחליטים על הנחות למשלמים במזומן, או תוך זמן קצר, עבור סלילת כבישים החל מ-1961.
משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, נ. בוקצ'יו, ס. כץ – סגני ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענב

* פרוטוקול ישיבת ההנהלה (מס' 63) מה-4.4.63:
מחליטים על קריאת שם לגן ילדים בשטח הפיתוח (שרה), בשם משפחת גולדרט, מפעילי "נשלסק".
משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, נ. בוקצ'יו, ס. כץ – סגני ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענב
* * פרוטוקול מלא של ישיבה זאת, ניתן לראות בפרוטוקול:  57-9-0-22

* פרוטוקול ישיבת ההנהלה (מס' 64) מה-17.4.63:
מקבלים את הודעת התפטרותה של חנה אונגר ומאשרים לה את מתן הפיצויים, כנהוג לגבי עובדי הרשויות המקומיות.
מאשרים את נציגות בוקצ'ין בבריכת השחייה, מטעם המועצה, במקום כץ המתפטר.
מחליטים על הקמת ועדה לענייני שיכון:
צבייר (יו"ר), גצולסקי, נוימן, אסלן, לוינסון, שהרבני – חברי המועצה, גולני – מזכיר מועצת הפועלים
יועץ לוועדה: יחיאל מוסקוביץ – משרד השיכון
מאשרים קבלת הלוואה לרכישת מבנה "פיו" עבור בי"ס "בן זכאי".
משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, נ. בוקצ'יו, ס. כץ – סגני ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענב
* * פרוטוקול מלא של ישיבה זאת, ניתן לראות בפרוטוקול:  57-9-0-23

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש