פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 28/63) – 11.9.1963

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 28/63) – 11.9.1963:
מחליטים:
* להביא לאישור המועצה ערעור על שומה, ולבקש מוועדת השומה להעריך את השומה לערך ריאלי.
* להאריך את מועד הגשת ההצעות למאגר המים, עד ה-30.9.63.
* לרכוש זוג אופניים עבור א. סקה, לצורכי פיקוח.
* לדחות את בקשת האמרגן שדה, לשחרר מהיטל עינוגים שתי הופעות בקולנוע ( ביולי ובספטמבר),
אולם לאשר את בקשת "התיאטרון המוסיקלי" להצגה (בספטמבר) באידיש.

משתתפים:
יעקב כהן – ראש המועצה, נחמיה בוקצ'יו – סגן ראש המועצה
חסרים: סמי כץ, סגן ראש המועצה ודוד עינב,  מזכיר המועצה  – בנסיעה עם המשלחת לדרכטן…
אריה אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן ואחידב

 

 

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש