פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה (מס' 76) 11.9.1963, (מס' 77) 25.9.1963

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 76), 11.9.1963 – פרוטוקול מקוצר של
אותה ישיבה (מס' 28/63) – ראה 57-9-0-37.
מחליטים:
* להביא לאישור המועצה ערעור על שומה, ולבקש מוועדת השומה להעריך את השומה לערך ריאלי.
משתתפים:
יעקב כהן – ראש המועצה, נחמיה בוקצ'יו – סגן ראש המועצה
חסרים: סמי כץ, סגן ראש המועצה ודוד עינב,  מזכיר המועצה  – בנסיעה עם המשלחת לדרכטן…
אריה אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן ואחידב

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 77) 25.9.1963:
מחליטים על:
* אישור תכנית אב לביוב, כפי שהוגשה על ידי המהנדסים מלין-בם.
* סלילת שביל (עקב בעיות ניקוז) ליד מגרש הכדורגל – ולתאם עם המהנדס בם.
* משיכת יתר מבנק לסחר חוץ.
* שחרור והנחות מהיטל עינוגים – להצגות באידיש ולסרט ישראלי.
* השתתפות בשיעור10% בהקמת מבנה של מגד דוד אדום מחוז דן, אם יתר הרשויות המקומיות של המחוז  תשתתפנה – ובאותו שיעור.
* עריכת שינויים בקו הביוב, כדי לאפשר למחנה הצבאי תל השומר להתחבר אליו.

משתתפים:
יעקב כהן – ראש המועצה, נחמיה בוקצ'יו, סמי כץ – סגני ראש המועצה
דוד עינב –  מזכיר המועצה, אריה אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן ועינב

 

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש