פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 37/63) – 15.12.1963

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 37/63) – 15.12.1963:
מחליטים:
* לאשר את פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס' 36/63.
* להפריש למועצה האזורית אונו 50% ממסי בנייה, מבקשות בנייה של תושבי המועצה האזורית אונו.
* להכיר תכנית לעריכת החגיגות הבאות: חג העצמאות, 25 שנים לקיום היישוב, 10 שנים לקיום המועצה המקומית, ביקור גומלין של משלחת דרכטן בקריה.
* פרסום מכרז להקמת בי"ס בתכנון מהנדס יער.
* להקים אזבסטונים, בהתאם לצורכי בי"ס "תלמים".
* להכיר בהוצאות שהיו לישראל לנדאו על הקרקע שהוקפאה על-ידינו, וכך גם תעבור הקרקע לבעלותנו.
* לקבל הלוואות פיתוח למבני חינוך, ביוב, כבישים, מים, חשמל ובית מרחץ.

משתתפים:
יעקב כהן – ראש המועצה, נחמיה בוקצ'יו, סמי כץ – סגני ראש המועצה
דוד עינב – מזכיר המועצה, אריה אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן ועינב

 

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש