פרוטוקול ישיבות הנהלת מועצה (מס' 78/63) 5.11.63, (מס' 79/63) 14.11.63, (מס' 80/63) 21.11.63, (מס' 81/63) 27.11.63

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 78/63) 5.11.63:
.* לאשר חוזה מרכז השלטון המקומי למחירים בקולנוע – ולהורידם בהתאם.
* * כל שאר ההחלטות מהישיבה באותו תאריך ובהשתתפות אותם אנשים, מופיעות בפרוטוקול מס' 32/63 – בקובץ
57-9-0-41.

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 79/63) 14.11.63:
* לאשר את הצעת להקת "התרנגולים", להופיע בעיר התאומה דרכטן (במסגרת סיורה באירופה) ובמהלכה תציג גם את קריית אונו.
* * כל שאר ההחלטות מהישיבה באותו תאריך ובהשתתפות אותם אנשים, מופיעות בפרוטוקול מס' 33/63 – בקובץ
57-9-0-42.

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה  (מס' 80/63) 21.11.63:
* מאשרים הכנת מכרז לביוב זמני לשני בתים, של חברת השיכון.

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 81/63) 27.11.63:
* מאשרים תקציב זמני  למימון בניית  32 יחידות באזור ההקפאה.

משתתפים  (בכל הישיבות – למעט ב-5.11 בה נעדר עינב):
יעקב כהן – ראש המועצה, נחמיה בוקצ'יו, סמי כץ – סגני ראש המועצה
דוד עינב – מזכיר המועצה, אריה אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן ועינב

 

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש