פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 33/63) – 14.11.1963

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 33/63) – 14.11.63:
מחליטים:
* לאשר פרוטוקול ישיבת ההנהלה מס' 32/63 מה-5.11.63.
* לעכב תשלומים לקבלן זלוף, לגבי עבודות הביוב, עד שיסיים לתקן את כל הדרוש.
* להתקין תאורה במגרש הכדורגל, לאימונים ליליים.
* להעביר למחלקת הגבייה את הטיפול בכל נושא מד המים.
* לאשר את הצעת להקת "התרנגולים", להופיע בעיר התאומה דרכטן (במסגרת סיורה באירופה) ובמהלכה תציג גם את קריית אונו.
* לאשר פרסום כתבה (עם "קיראון") על החינוך בקריה.
* לאשר פעילות מדריכים בנושאים חברתיים, לצעירים אחרי צבא.
* לשחרר את המהנדס עמוס אורן מתפקיד מהנדס המועצה, ולהשאירו בתפקיד מהנדס ומזכיר ועדת בניין ערים.
* לשלם לוועדה הארכיטקטונית עבור כל ישיבה בנפרד.

משתתפים :
יעקב כהן – ראש המועצה, נחמיה בוקצ'יו, סמי כץ – סגני ראש המועצה
דוד ינב – מזכיר המועצה, אריה אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן ועינב

 

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש