חוזה לפי מכרז – 19.4.1963

חוזה לפי מכרז – 19.4.1963

חוזה  (חתום) שנעשה בקריית אונו ב-19.4.1963, בין המועצה המקומית קריית אונו  ובין טסלר שמעון, רח' ברכה 9 קריית אונו, לגבי ביצוע עבודות (דלתות הזזה) בבניין הספורט – על ידי הקבלן טסלר.
הנ"ל, לפי מכרז מס' 32/63, ישיבה מס' 40 מה-17.4.63.

/// מיכל 57 / תיק 9 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש