סדר יום לישיבת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (ועדת משנה מס' 9) – 14.4.1959