שיכון עובדי חברת חשמל בשיכון ישי – רישיון בנייה והקצבת חומרי בניין 1952-1950