פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 25.6.1961

מחליטים על:
* תרומה לפוליו בסך 50 ל"י.
* קבלת פרידמן ברוך כמנהל עבודה, לביצוע עבודות בנייה דחופות, שקיבלנו לביצוע עצמי.
* קניית ריהוט לשתי כיתות נוספות בביה"ס התיכון, בסך כ-3,000 ל"י.
* העברת לאה כצנלסון מבי"ס "ניר" לתפקיד מזכירת ביה"ס התיכון, למשך 5 שעות ביום. במקומה תתקבל ב"ניר" כתבנית, למשך 3 שעות ביום.

משתתפים: בוקצ'ין (סגן היו"ר), כץ (סגן היו"ר) – חברי ההנהלה
רושם הפרוטוקול: ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: בוקצ'ין וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש