פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 23.10.1961

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 23.10.1961

מאשרים:
* ארבע שעות נוספות לעבודות ניקיון.
* ביצוע בור סופג למקרי גבול.
* תיקונים במועדון נוער העובד, בסך 250 ל"י, לאחר שיתפנה על-ידי בי"ס "תלמים".
* עקרונית, את החלפת הקומות למחסנים – לבקשת שטיינגרטן. סמי כץ יטפל ויחליט.
* להטיל על סמי כץ להכין תקציב להרחבת רשת המים ותוכנית לגינות בשטח הפיתוח. כמו כן, הוא יזמין תוכנית לשתי כיתות בבי"ס "בן זכאי", לכביש ברחוב יהודה המכבי ומדרכות בביצוע עצמי.

משתתפים: כהן (יו"ר), בוקצ'ין (סגן היו"ר), כץ (סגן היו"ר) – חברי ההנהלה
חותם על הפרוטוקול: כהן

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש