פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 12.10.1961

הוחלט:
* להאריך את תקופת הניסיון של מהנדס המועצה, לשלושה חודשים נוספים.
*לאשר למעודד ציון, בתקופת הניסיון, את דרגת השכר, שאושרה לו בקורס בו השתתף.
*להזמין טלפון עבור ביה"ס התיכון.
* להזמין רשת חשמל לגני הילדים.

משתתפים: כהן (יו"ר), בוקצ'ין (סגן היו"ר), כץ (סגן היו"ר) – חברי ההנהלה
חותם על הפרוטוקול: כהן

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש