פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה 4.7.1961

* מסרבים לבקשת הגננת רבקה גרין, לפתיחת גן ילדים בתקופת החופש הגדול, בגן בו
היא עובדת כגננת במהלך השנה.
* מקבלים את איצקוביץ לעבודה זמנית, לקריאת מדי מים ולעבודה במחלקת השירותים.
* מחליטים על העסקה זמנית של ראובן רבוואן, בקריאת מדי מים – הוא יקבל 10 אגורות עבור כל קריאה.

משתתפים: בוקצ'ין (סגן היו"ר), כץ (סגן היו"ר) – חברי ההנהלה
רושם הפרוטוקול: ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: בוקצ'ין וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש