אישורים ובקשות לבנקים למתן הלוואות 1954-1953

פניות מ. זהבי, מזכיר המועצה, לבנקים שונים, על-מנת לסייע לתושבי הקריה בקבלת הלוואות.

/// מיכל 6 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש