פרוטוקול ישיבת מועצה (מס' 9 – המשך) – 5.7.1966

פרוטוקול ישיבת מועצה (מס' 9 – המשך) – 5.7.1966:
* מחליטים על פרסום מכרז לעבודות הנחת צינורות מים ל-216 יחידות דיור וכן לעבודות ביוב ומים לשיכון חברת החשמל. למרות הפרסום, לא תבוצענה העבודות בשיכון חברת החשמל, כל עוד לא ישלמו עבור סלילת הכביש.
* אישור הצעת ועדת ההצעות לעבודות ביוב ל-216 יחידות דיור – יאולם קבלו את הצעת לשמן, ההצעה היחידה, לאחר קבלת המלצות ממקומות עבודה קודמים.
* בנושא הודעת התפטרות סגן ראש המועצה קרמר – המשך הדיון מה-29.6: למרות שלדעת ראש המועצה, האצלת הסמכויות הן בידי ראש המועצה והוא יכול לנצלה – או לא,  מחליטים לבקש חוות דעת של הממונה על המחוז, או היועץ המשפטי, באשר לזכות החתימה.
* שאילתות:
דאר מעלה את אירוע הריסת בית תפילה על ידי עובדי המועצה, ללא אזהרה והודעה מראש.
לאחר דיון, מחליטים על הקמת ועדת חקירה בהשתתפות: גזית , שטיינגרטן וטוב צדוק – כאיש ציבור.
נוימן מעלה  אירוע של הוצאת ספסלים ושולחנות מבית  (בחדר הראוכל בבי"ס "תלמים") בערב שבת – לאירוע פרטי…

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרפ  – סגני ראש המועצה,
ז. נוימן, י. סמרה, י. דאר, מ. גזית, א. שטיינגרטן, מ. קרמר  – חברי המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 57 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש