פרוטוקול ישיבת מועצה (מס' 9) – 29.6.1966

פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 9  – 29.6.66:
* מאשרים את פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה:
מס' 5 מה-16.3.66 – לגבי מכרז ביוב בביה"ס "תלמים" (בהתנגדות נוימן), חברה לקידום תעשייה ומלאכה – וכן לגבי הסדר תשלום כביש ביוב ומדרכות.
מס' 6 מה-23.3.66 – לגבי הנחת צינורות ברחוב פנקס והקמת בית נוער על של לזרוס (אשר תרם לבנייתו וגם יתרום). מס' 7 מה-13.4 – לגבי פרסום על עבודות ביוב ל-216 יחידות דיור ובשיכון עובדי חברת החשמל.
מס' 8 מה-22.5  – לגבי הרכב הוועדות (מחליטים על הרכב בהתאם לייצוג הסיעתי – מפורט בקובץ הפרוטוקול המצורף), הלוואה למוסדות חינוך ומכון לביוב באור יהודה.
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת הוועדה להקלה בתשלום ביוב, כביש ומדרכה מס' 2, מה-22.5.
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת ועדת הסעד מס' 1 מה-25.1.66.
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת ועדת הנחה ממסים מס' 1 מה-25.1.66.
* מאשרים את פרוטוקול ישיבת ועדת הרישיונות מס' 1 מה-3.1.66
* לאחר הודעת א. קרפ על התפטרותו מחברות בהנהלת המועצה "לאור התנהגותו של ראש המועצה אשר אינו מכבד, על כל פנים כלפי, החלטות וסמכויות שמליאת המועצה העניקה לי כחוק", מתפתח דיון ארוך – ומחליטים לדחות את המשכו ל-5.7.66..
,
משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, מ. קרפ  – סגני ראש המועצה,
ז. נוימן, י. סמרה, י. דאר, מ. גזית, א. שטיינגרטן – חברי המועצה
חסר: מ. קרמר (חולה) – חבר המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 57 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש