פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 7) – 20.3.1966

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 7) – 20.3.1966:
מאשרים:
* משיכת יתר בסך 5% מגובה התקציב לשנת 1966/67.
* תוספת תקציב לשנת הכספים 1965-66 והעברות מסעיף לסעיף (בהימנעות נוימן ודאר).
* את החלטות ישיבת הנהלת המועצה מס' 4 – לגבי תקציב בלתי רגיל מפונים ומים.
* הנחה במסים למשלמים מראש לשנת 1966/67, באפריל 1966, בשיעור 7.5%.
* לא לאפשר פעילות לנוער בין כתלי בי"ס "נבטים", אם יתבצע במהלכה "חילול שבת" (כטענת נוימן).

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ – סגן ראש המועצה,
ז. נוימן, מ. קרמר, י. סמרה, י. דאר – חברי המועצה
חסרים: א. קרפ – סגן ראש המועצה, מ. גזית, א. שטיינגרטן – חברי המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 57 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש