פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 4) – 2.2.1966

פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 4) – 2.2.1966:

מאשרים (פה אחד) חוזה עם בנק אלרן בע"מ, בדבר מתן ערבות להלוואה בסך מיליון לירות, ופתיחת חשבון של המועצה המקומית באותו בנק.

* מצורף מכתב מאת י. כהן   לבנק הנ"ל – בנושא הנ"ל, מה-1.2.65.

משתתפים:
י. כהן, – ראש המועצה, ס. כץ, א. קרפ – סגני ראש המועצה,
מ. גזית, ז. נוימן, מ. קרמר, י. סמרה, י. דאר, א. שטיינגרטן – חברי המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 57 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש