פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה (מס' 2) 26.1.1966, (מס' 3) 2.2.1966

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 2) 26.1.1966:
מאשרים את  א. קרפ,  כנציג המועצה במפעל הביוב המשותף עם אור יהודה.

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 3) 2.2.1966:
* בוחרים את חברי ועדת ההנחה להקלה בתנאי תשלום -עבור כביש, ביוב ומדרכות:
מטעם חברי המועצה: א. קרפ (יו"ר), מ. גזית, א. שטיינגרטן, ז. נוימן
נציג ציבור: א. גולני והמזכיר: א. סופר.
* ממליצים לצרף לוועדת הסעד את חברי המועצה מ. קרמר, וא. שטיינגרטן – ולשחרר את בן אשר
* מחליטים לפרסם מכרז לביוב ואינסטלציה סניטרית בבי"ס "תלמים", לצורך חיבור לרשת הביוב.

משתתפים:
י. כהן – ראש המועצה, ס. כץ, א. קרפ – סגני ראש המועצה
ד. ענבי – מזכיר המועצה, א. אחידב – גזבר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 57 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש