פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני כביש וביוב (מס' 1) – 27.2.1966

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני כביש וביוב (מס' 1) – 27.2.1966:
* בהתאם להצעת קרפ, התקבלו מספר המלצות, אשר לאורן תפעל הוועדה לגבי תשלומי התושבים
עבור כביש וביוב – כולל נתמכי סעד וביטוח לאומי.
* הוועדה דנה ב-13 בקשות תושבים, הטוענים לגבי גודל החיוב. למעט דחיית בקשה אחת, לגבי השאר
אפשרו פריסת תשלומים או הזמינו להופיע לברור בפני הוועדה.

משתתפים:
א. קרפ (יו"ר), מ. גזית, י. דאר, א. שטיינגרטן, א. גולני חברי הוועדה
א. אחידב – גזבר המועצה
א. סופר – מנהל מחלקת הגבייה
חותמים: קרפ וסופר

/// מיכל 57 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש