היטל מסים לשנת 1966/1967

היטל מסים לשנת 1966/1967:

המסמך כולל פירוט ההיטלים, בהתאם לסוגי הדירות, ארנונת רכוש שתשולם על ידי הבעלים, ארנונה כללית שתשולם על ידי המחזיקים.
מצורף נספח א' – החלטות ישיבת ועדת השומה מה-25.2.1966 – לגבי ארנונת רכוש לבניינים למגורים, אדמה חקלאית, בתי עסק ומלאכה, אדמה תפוסה.

/// מיכל 57 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש