פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה – 7.6.1960

.פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה, 7.6.60:

*החזרה בתשלומים של ההלוואות לשיכון, שקיבלו עובדי המועצה .
* השגת הלוואה לפקיד, לסילוק חוב לקופה המרכזית (תטופל על ידי בוקצ'ין).
* בוקצ'ין וכץ יכינו את חוק העזר לאספקת מים, לאחר שיקבלו את הוראות משרד הפנים והחקלאות ממזכיר המועצה.
* בקשת העובדת קוניקוב רחל להעלאה בדרגה, תובא לדיון נפרד.
* העברת העובד גרבינר מתפקידו בבי"ס "ניר" לתפקיד אחר (למרות חוות הדעת החיוביתעל עבודתו, של מנהל ביה"ס), תובא לדיון נוסף.

משתתפים: י. כהן (יו"ר), נ. בוקצ'ין, ס. כץ – חברי ההנהלה
ד. ענבי – מזכיר המועצה

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש