פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 3) – 26.4.1960

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 3) – 26.4.1960:

מצורפים שני פרוטוקולים לישיבת ההנהלה מס' 3 מאותו תאריך ובהשתתפות זהה.
פרוטוקול ראשון:
מחליטים:
* לאשר לגוטמן לעסוק בהנהלת החשבונות של בריכת השחייה, לאחר שעות העבודה במועצה.
* להטיל על כץ להכין מכרז על עבודות פיתוח נוספות בשטח גרין (מדרכות, מאור ציבורי, נטיעות ותיעול).
* מתן מקדמות למשכורות מספר עובדים, למטרות שיכון.
* לדחות את בקשת בית כנסת "אהבת ציון" לפטור מהשתתפות בסלילת הכביש ומתשלום עבור מים.
פרוטוקול שני:
*מחליטים להנציח את אלעזר רוקנשטיין ז"ל, סגן יו"ר המועצה לשעבר, על-ידי נטיעת גינה ציבורית על שמו.
* קובעים אגרת שירותים נוספים (שירותי בריאות, ביטוח הילד וריפוי שניים) עבור כל אחד מבתי הספר: בקריה, בשטח הפיתוח ועבור "יסודות התורה", בהתאם מספר הילדים. קובעים גם אגרת חינוך בגני הילדים.

משתתפים: כהן (יו"ר), כץ, בוקצין – חברי ההנהלה
רענן – מזכיר המועצה
חותמים: כהן ורענן.

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש