Warning: Undefined array key "59-13" in /home/1262814.cloudwaysapps.com/cxqheavndw/public_html/wp-content/themes/archive/inc/breadcrumbs.php on line 147

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/1262814.cloudwaysapps.com/cxqheavndw/public_html/wp-content/themes/archive/inc/breadcrumbs.php on line 149

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/1262814.cloudwaysapps.com/cxqheavndw/public_html/wp-content/themes/archive/inc/breadcrumbs.php on line 149

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה – 17.5.1960

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה – 17.5.1960:

* קובעים תשלום עבור ילדי כפר אז"ר ותל ליטוינסקי, שילמדו בשנת הלימודים תשכ"א בבתי הספר ובגני הילדים בקריה.
* בקבלת ילדים מתחת לגיל חובה לגן ילדים ממלכתי (חובה), תינתן עדיפות לילדים ממשפחות מרובות ילדים, הנתמכות על ידי לשכת הסעד – וילדים הקרובים לגיל חובה.
* קובעים מקום לגני ילדים: גן "פיו" לילדים מתחת לגיל חובה, גן "רסקו"  והגן מאחורי "תלמים – גן חובה ממלכתי,
גן על יד בית הכנסת התימני – ממ"ד.
* יש לייעל את עבודת עובדי לשכת הסעד.
* מתן תוספת שכר עבודה בשיעור של שעתיים לכל יום עבודה, לעובדי מפעל המים (קליין ופלקר),
מה-1.4.60 עד ה-15.10.60.

משתתפים: י. כהן (יו"ר), נ. בוקצ'ין, ס. כץ – חברי ההנהלה
ד. ענבי – מזכיר המועצה

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש