פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מה-12.5.1960

דנים בנושאים הבאים:

השלמת עבודות המחסן.
תכנית הביצוע הכספי של עבודות מדי המים.
מדרכה מרחוב קפלן לקולנוע, דרך שער בי"ס "ניר".
ההוצאות בהן יחויבו בעלי הנכסים לאורך כביש המעפילים (הגישה לבריכת השחייה).
קניית רכב למועצה.
התקנת חשמל למגרש הכדור-סל.

משתתפים: כהן (יו"ר), כץ (סגן היו"ר), בוקצ'ין (סגן היו"ר) – חברי ההנהלה
רושם הפרוטוקול: נחמיה בוקצ'ין, חותמים: כהן ובוקצ'ין

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש