פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה – 30.11.1960

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה, 30.11.60:

מחליטים על:
* העברת את מחלקת הסעד למבנה אחר.
* הרחבת השתתפות גורמים ציבוריים מקומיים בוועדת חג העצמאות.
* קבלת הלוואה לצורך מיחזור למחסן בגדים, שעל יד לשכת הסעד, אשר תינתן על-ידי גזברות משרד הסעד המחוזי.
* השתתפות בהחזקת בית התלמיד בשטח הפיתוח, בהשתתפות משרד החינוך.

משתתפים: י. כהן (יו"ר), נ. בוקצ'ין, ס. כץ – חברי ההנהלה
ד. ענבי – מזכיר המועצה

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש