פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה – 23.10.1960, 2.11.1960

פרוטוקול ישיבת ההנהלה – 23.10.1960:
מחליטים:
*למנות את יעקב רענן כמזכיר ועדת בניין ערים במקום מהנדס העיר קופמן.
* לפנות לעו"ד מירון, היועץ המשפטי של המועצה, בעניין ייעוץ ועריכת חוזים לביצוע עבודות קבלניות קטנות.
* סמי כץ יכין תכנית עבודות חורף.
* לתת תוספת שכר בשיעור 20%, למנהלי המחלקות ומזכיר המועצה, תמורת מאמץ נוסף על עבודתם הרגילה (מה-1.9.60).

פרוטוקול ישיבת ההנהלה – 2.11.1960:
* מחיר התקנת מד המים, ללא החומרים, יהיה 5 ל"י.
* תינתן לעובדי מפעל המים, בחודשי החורף,  תוספת מאמץ בשיעור 10%.
* תוך חודש יובא לדיון דרוג העובדים.
* לפרסם הודעה על הנחת אבני שפה.
* נטיעת עצים ובדיקת העלות הכספית.
* מסירת קיוסק לגב' ליזרוביץ, בהתאם לתנאים שקיבלה גב' מגדה לוי.
* להעביר לאישור המועצה, את ההסכם עם משרד החיוך בדבר הנחלת הלשון.
* העברת מחלקת הנהלת החשבונות לדירה ברחוב סוקולוב, בתנאי שכירות.

משתתפים: י. כהן (יו"ר), נ. בוקצ'ין, ס. כץ – חברי ההנהלה
ד. ענבי – מזכיר המועצה

 

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש