פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה (מס' 13) 2.11.1960, (מס'14) 30.11.1960

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 13) 2.11.1960:
* מסירת קיוסק לגב' ליזרוביץ, לפי חוזה חכירה.
* הסכם בדבר הנחלת הלשון.
* * *| פרוטוקול הכולל את שני הנושאים הנ"ל ונושאים נוספים שנדונו  באותה ישיבה, כלול ב: 59-13-0-32.

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס'14) 30.11.1960:
* חידוש הפעולה של בית התלמיד בבי"ס "תלמים".
*| חידוש ייפוי הכוח לצ'רנוביץ ישראל, להופעה בבית המשפט, בהמלצת היועץ המשפטי של המועצה.
* * * פרוטוקול הכולל נושאים נוספים שנדונו  באותה ישיבה, כלול ב: 59-13-0-35.

משתתפים: י. כהן (יו"ר), נ. בוקצ'ין, ס. כץ – חברי ההנהלה
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש