פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה – 10.5.1960

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה – 10.5.1960:

* דנים באפשרויות הפיתוח באזור התעשייה בשטח הפיתוח.
* לאחר דו"ח מאור, מנהל לשכת הסעד, על פעולות המחלקה, דנים בדרכים לייעול תפקוד העובדים – כולל של מאור.
* קניגר, מנהל מחלקת הגבייה, דיווח על העבודה במחלקתו – כולל על בעיותיה, וראש המועצה תבע לשפר את יעילות
הגבייה.

משתתפים:
כהן (יו"ר), כץ, בוקצ'ין – חברי הוועדה
ד. ענבי – מזכיר הוועדה
ותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש