פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים (מס' 2) 5.12.1960

הוחלט:
* להציע לערוך בדיקה מחודשת של כל המבנים בקריה, כדי להשוות את גודלם למעשה, לגודל החדרים בתוכניות הבנייה המאושרות, אשר לפיהן גובים את המסים.
* להמליץ, כי בעתיד תקפיד המחלקה הטכנית על הבאת תעודות גמר בנייה, כדי למנוע שינויים בתוכנית הבנייה, ללא ידיעת המועצה.
* להביא לתשומת לב המועצה, שהסכום של 19,590 ל"י המופיע באומדן התקציב כהכנסה מאגרת אשפה ומים ממקרי סעד, לא נגבה בפועל. כמו כן, יש לבדוק את הסיבה לכך.
* על המועצה להקפיד בעתיד על התשלום השוטף עבור מים מבעלי בריכת השחייה, ולעשות הסדר מתאים להחזרת החוב.

משתתפים: גצולסקי (יו"ר), בוקצין, נוימן, קניגר – חברי הוועדה
נוכח: שינא
רושם הפרוטוקול: ס. סופר, חותמים: גצולסקי וסופר

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש