פרוטוקול ישיבת ועדת החינוך (מס' 2) 29.11.1960

צבייר מבקש לשמוע מהמנהלים דעות והצעות לשיפור.
* קרונטל, סגנית בי"ס "ניר", לאחר תיאור מגוון הפעילויות והחוגים, מציינת כי בגלל העדר בי"ס מיוחד במקום, קיימות תקלות רציניות בלימודים (בכיתות השונות). היא מבקשת, כי בי"ס כזה יוקם בהקדם. רמת המשמעת בביה"ס משביעת רצון, יחסית. ילדים ממשפחות עניות, מתקבלים לחוגים בחינם.
גם גורן מציין, שחסר בי"ס מיוחד, לילדים שאין להם מקום בבי"ס רגיל וכי קיימת בעיה של כיתות מאוכלסות, יתר על המידה…: "מורגש אצלנו חיסרון במורים טובים, ואלה הנמצאים כבר אצלנו, מחפשים דרכים לעזוב אותנו, בגלל הנסיעות הארוכות. אם נוכל להבטיח להם עזרה, נוכל להחזיקם…" באשר לתעסוקה בערבים, אפשר להכניס לפעולה את תנועת הצופים. המועצה עושה הרבה מאד, אך כמובן שאנו רוצים יותר.
* יעקבי, מנהל בי"ס "תלמים": "לנו אין מחסן ואין חדרי מלאכה וקיימת משמרת שנייה (שתי כיתות). קיימת אצלנו משמעת, תמיכת ההורים קלושה… הפיקוח די שבע רצון מרמת הלימודים. אני מתענה מחוסר כסף. ואם כי הוקצב לי סכום די ניכר, יחסית, אין ביכולתי להוציאו מהמועצה."
* סוירי, מנהל ביה"ס לנערים עובדים, לגבי השאלה שהועלתה בדבר חדר האוכל: "לדעת המורים, הוצאו מרשימת האוכלים ילדים אשר זקוקים לאוכל זה במיוחד. המורים לא שותפו בקביעת הרשימה, ולכן ישנם בחדר האוכל מחזות עצובים מאד, שילדים מחכים בחוץ ואחרי האוכל נכנסים ואוספים חתיכות לחם על-מנת לשבור רעבם."
* יעקבי, מנהל בי"ס "תלמים": "הואיל ומספר הילדים בכיתות המיוחדות ירד (בגלל עזיבת המקום), נדרשתי על-ידי משרד החינוך, לסגור את אחת הכיתות, אחרי חופשת חנוכה."
* כהנא, מנהל "בן זכאי": "תנאי הדיור שלנו קשים, חוגים לא קיימים, המבנים החדשים בתהליך בנייה… המועצה עשתה בשטח החינוך הרבה מאד. הצלחתי לקבל חבר מורים טוב ורמת הלימודים עלתה בהתאם לכך, והיא גבוהה יחסית. בוגרינו הסתדרו כולם בבתי"ס תיכוניים ומקצועיים. 18 ילדים זקוקים לחינוך מיוחד. קיימת ספרייה קטנה. ביקשתי ממשרד החינוך לפתוח בית תלמיד, ולא נעניתי… אין לי כל אפשרות לספק ספרים לתלמידים נצרכים… לגבי המטבח – טוב היו עושים, לו היו מתייעצים עם הנהלות בתי הספר הנוגעים בדבר."
* סוירי, ביה"ס לנערים עובדים: "ביה"ס פתוח לנערים ונערות בגיל 14 עד 17, שלא סיימו בי"ס יסודי. למרות שנרשמו אליו 42 תלמיד, רק 33 מבקרים בו. אפשר לקבל עוד כ 50 עד 60 . יש לתבוע את כל התלמידים שאינם מבקרים בו, למרות שהחוק מחייבם. ביה"ס מוחזק על-ידי המדינה, בהשתתפות המועצה. "

משתתפים: צבייר (יו"ר), רוזדיאל, גצולסקי, אקשטיין, נוימן – חברי הוועדה
נוכחים: יעקבי – מנהל בי"ס "תלמים", גורן – מנהל בי"ס "ניר", קרונטל – סגנית מנהל בי"ס "ניר", כהנא – מנהל בי"ס "בן זכאי", סוירי – מנהל בי"ס לנערים עובדים
רושם הפרוטוקול: ג. איצקוביץ, חותמים: צבייר ואיצקוביץ

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש