פרוטוקול ועדת הכספים (מס' 1) – 21.11.60

פרוטוקול  ישיבת ועדת הכספים (מס' 1)  21.11.1960  

קביעת סדרי העבודה של הוועדה:
* סיוע בתכנון פעולות כספיות של המועצה, ומעקב אחר ביצוען.
* דיון בהכנת התקציב לשנת 1961/62, לאור הנתונים שתקבל, ודו"ח כספי.
* בדיקת דרכי יעילות הגבייה.
* פנייה להנהלת המועצה, להעביר לידיה את הצעת התקציב, לפני שיובא לאישור המועצה.
* הזמנת שינא, לעזרה בתכנון ובהבנת בניית התקציב.

משתתפים: גצולסקי (יו"ר), בוקצין, נוימן – חברי הוועדה
רושם הפרוטוקול: ד. ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: גצולסקי וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש