פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה (מס' 13) – 2.12.1960, (מס' 14) – 30.11.1960

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 13) – 2.12.1960:
מציעים לאשר:
* מסירת קיוסק בחכירה לגב' ליזרוביץ, בהתאם לחוזה עם קודמתה גב' מגדה לוי.
* הסכם עם משרד החינוך בדבר קיום שיעורי ערב לעברית בקריה ובשטח הפיתוח – החוזה לשנת 1960-61.

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה (מס' 14) – 30.11.1960:
מחליטים על חידוש פעילות בית התלמיד בבי"ס "תלמים, בשיתוף עם משרד החינוך – עבור 250 תלמידי ה'-ח',
פעמיים בשבוע.
* עו"ד מירון, היועץ המשפטי של המועצה, ממליץ לחדש את ייפוי הכוח של צ'רנוצקי ישראל, להופיע בבתי המשפט בשם המועצה המקומית.

משתתפים: כהן (יו"ר), כץ, בוקצ'ין
ד. ענבי – מזכיר המועצה
חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש