חוקי עזר לקריית אונו 1960

חוק עזר בדבר הוצאת אשפה
חוק עזר בדבר הדברת טוואי התהלוכה של האורן
חוק עזר בדבר פתיחת עסקים וסגירתם

חותם: יעקב כהן, ראש המועצה המקומית קריית אונו
מאשר: חיים משה שפירא, שר הפנים

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש