פרוטוקול ישיבת מועצה (מס' 12) – 6.11.1960

פרוטוקול  ישיבת המועצה (מס' 12)  6.11.1960

* מאשרים את החלטות ישיבת המועצה מס'  11  מה 13.9.60 (ב 59-13-0-29).
* מאשרים את החלטות ישיבת הנהלת המועצה מס'  12  מה 16.10.60 (ב 59-13-0-38).
* תיקון החלטה של ישיבת ועדת ההצעות מס'  3 מה 8.9.60 (ב 59-13-0-32):
כהן מדווח, כי בעל ההצעה הזולה ביותר במכרז סלילת הכבישים איננו מוכן לקבל את תנאי התשלום של המועצה. לכן, היות ויתר ההצעות שוות במחיר ובתנאים, עדיפה הצעת מלר ושות', הידוע למועצה בביצוע עבודה טובה וגם היה נכון להתחשב במצב הכספי של המועצה. בנוסף, מלר תרם ועומד לתרום כספים בביצוע מתקנים ספורטיביים. המועצה מאשרת את הצעתו.
* מאשרים את החלטות ישיבות ועדת ההצעות מס'  4  מה 20.10.60 (ב 59-13-0-40)
ומס' 5 ב 30.10.60 (ב 59.13.0.41): מחליטים לקבל את המלצת הוועדה ולמסור את ביצוע השלמת רשת החשמל לידי גרינברג, בתנאי שיספק מנורות מתוצרת קולטון וישתדל להוריד את המחיר הכללי ולהשוות אותו להצעת יאיר. בדיקה נוספת של ההצעה, תיעשה על-ידי המהנדס טירולר וחבר המועצה צבייר.
* מאשרים את החלטות ישיבת ועדת ההצעות מס'  6  מה 20.10.60 (ב 59-13-0-42): מחליטים למסור את ביצוע השלמת רשת המים לידי נפתלי-אזיה.
* מאשרים את החלטות ישיבת ועדת הסעד מס'  5  מה 27.9.60 .
* מאשרים את החלטות ישיבת ועדת הסעד מס'  6  מה 25.10.60.
* מקבלים את הצעת בדר, המבקר הפנימי, לגבי הרכב הוועדה לבירור נושא קניית המצרכים במעון הילדים: עיני מנחם (יו"ר), שפירא בנימין וארליך דוד.
* מאשרים קבלת הלוואה של המועצה הדתית בסך 4,000 ל"י, להקמת בית כנסת על-שם גיבורי מלחמת השחרור.

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), סמי כץ , ש. צביר, י. לוינסון, ז. נוימן, נחמיה בוקצ'ין,
י. אסלן, ו. שהרבני, מ. גצולסקי  – חברי המועצה
רושם הפרוטוקול: ד. ענבי – מזכיר המועצה,  חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש