פרוטוקול ישיבת ועדת החינוך (מס' 1) 29.8.60

מחליטים:
הוועדה מציעה תקנון לעבודתה ותבקש מהמועצה לאשרו:
א. כל ענייני החינוך העקרוניים של החינוך במקום, יובאו תחילה בפני הוועדה.
ב. הנהלת המועצה תשתף בכל דיוניה על בעיות חינוך, את חברי הוועדה – או לפחות את היו"ר שלה.
ג. הוועדה תתכנס באופן קבוע, מידי חודש, וסדר היום שלה ייקבע על-ידי היו"ר או בהסתמך על הצעות החברים.

משתתפים: ש. צבייר (היו"ר), א. אקשטיין, ד. דבורה, מ. גצולסקי, ז. נוימן, ח. רוזדיאל, דבורה זהבי – חברים, ג. איצקוביץ – מנהל המחלקה לחינוך
חסרים: ו. שהרבני, י. לוינסון
רושם הפרוטוקול: ג. איצקוביץ – מנהל המחלקה לחינוך, חותמים: צבייר ואיצקוביץ

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש