פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 6) 22.3.1960

* מאשרים את החלטות ישיבת המועצה מס' 4 מה 14.2.60 (ב 59-13-0-4).
* בוחרים את בוקצ'ין כסגן ראש המועצה וממלא מקומו (שהרבני נמנע).
* הצעת תקציב לשנת הכספים 1960/61 :
כהן מציין, שיש לקיים את מפעל המים והובלת האשפה כמפעלים סגורים. מפעלים אלו גרמו למועצה גירעונות, במשך כל שנות הכספים. לכן, כדי למנוע גירעונות בעתיד, נתבענו להעלות את שיעורי ההיטלים בשני השירותים האלו, למען איזון התקציב. תביעה למאמץ כספי נוסף מצד תושבי המקום, יחזק את הנהלת המועצה בתביעה למשרד הפנים, להשתתפות גדולה יותר במענק ובתקציב הבלתי רגיל. טרם הגענו למצב כספי שנוכל להפריש מתקציב רגיל לבלתי רגיל, ובכל עבודות הפיתוח אנו תלויים לחלוטין בהקצבות והלוואות מטעם משרד הפנים. לאחר ויכוח/דיון ארוך, בהשתתפות כל חברי המועצה, בו התקיפו לוינסון ושהרבני את "ההתנהלות הכספית הבזבזנית של המועצה ומצבת כוח האדם", הוחלט לאשר את הצעת התקציב המוצע (לוינסון ואסלן, מסיעת החרות, מצביעים רק בעד תקציב מחלקת החינוך).
* מחליטים לפקח על עבודת הקמת מגרש משחקים, שתמומן על-ידי מקימי "שלטרס" בשטח "שלטרס", בהתאם לתנאי המכרז. המועצה תקבל על עצמה את החזקת המגרש.
* מאשרים קבלת הלוואה בסך 10,000 ל"י מכספי פיתוח של משרד הפנים (תקציב בלתי רגיל), לרכישת מבנה לשיכון משרדי המועצה: מבנה הצרכנייה לשעבר, תמורת פיצויים בסך 5,000 ל"י לצרכנייה ולאגודת אונו בסך 2,500 ל"י. את יתרת הסכום תשקיע המועצה בתיקונים ובשיפורים.
* מחליטים לתקן את חוק העזר לפתיחת עסקים וסגירתם, על-ידי תוספת קיוסק – בסעיף מס' 1, שפורסם בקובץ תקנות 677 מה 21.2.57.
* שאילתות: לוינסון מציע להקים ועדה, בהרכב סיעות המועצה, לטיפול בחלוקת החנויות הנבנות במעברה – 17 חנויות, כאשר למעלה מארבעים מעוניינים בהן. כהן משיב לו, כי החנויות הנבנות בשטח הפיתוח הן בבעלות הסוכנות, המחלקה לשירותים סוציאליים, והחלוקה תיקבע על-ידם, בשיתוף גורמים שונים – כולל הרשות המקומית.

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), ש. צבייר, סמי כץ, מ. גצולסקי, י. לוינסון, ז. נוימן, נחמיה בוקצ'ין, ו. שהרבני, י. אסלן – חברי המועצה
רושם הפרוטוקול: ד. ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש