פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 3) 7.1.1960

* מאשרים את החלטות ישיבת המועצה מס' 1 מה 13.12.59 (ב 59-13-0-1).
* בוחרים בסמי כץ (מסיעת אחדות העבודה) כסגן ראש המועצה בפועל (בהתנגדות לוינסון ואסלן).
* הואיל ויש להעסיק גזבר במשכורת, ממנים את המזכיר ד. ענבי, לתפקיד גזבר המועצה.
* מאשרים ערבות עבור חברת פיתוח קריית אונו (חברת בריכת שחייה) להלוואה בסך 20,000 ל"י (בהימנעות לוינסון, אסלן ונוימן). נוימן נמנע מטעמי מצפון: "אני רואה את המפעל הזה כל עוד שמחלל שבת בפרהסיה."
* יצחייק מודיע על התפטרותו, מסיבות משפחתיות ו"מסיבה שאין אני יכול לעמוד בלחץ של המעברה עלי." במקומו מצטרף למועצה נחמיה בוקצ'ין (מסיעת מפא"י).
* מאשרים את הסדר הקונסולידציה עם החשב הכללי באוצר, בנק הפועלים וחברה להשקעות שלבנק לאומי לישראל, בגין החזר החוב מתקופת המועצה האזורית אונו, בסך 70,402 ל"י.
* שאילתות: לויסון לגבי ההמתנה בחלוקת החנויות במעברה והתשלום לסמי כץ – וזוכה לתגובת כהן וגצולסקי. שהרבני מבקש לזרז את הקמת ועדות המועצה ואת רשימת עובדי המועצה ומאזן החודש האחרון (או של נובמבר) – וזוכה לתגובת בוקצ'ין.

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), ש. צבייר, סמי כץ, מ. גצולסקי, י. לוינסון, י. אסלן, ז. נוימן, סלים יצחייק – חברי המועצה
חסר: ו. שהרבני – חבר המועצה
רושם הפרוטוקול: ד. ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש