פרוטוקול ישיבת המועצה (מס' 2) 5.1.1960

הדיון בסעיפי סדר היום לא התקיים, היות ומספר חברי המועצה שבאו לישיבה, לא היווה את המניין החוקי הדרוש לדיון.

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), סמי כץ, מ. גצולסקי – חברי המועצה
חסרים: ש. צבייר, י. לוינסון, י. אסלן, ז. נוימן, ו. שהרבני, ס. יצחייק – חברי המועצה
רושם הפרוטוקול: ד. ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש