פרוטוקול ישיבות הנהלת המועצה (מס' 7) 14.6.60, (מס' 8) 21.6.60

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס' 7 מה 14.6.60:

* מחליטים, שתושבי הקריה, אשר שילמו בעבר עבור התקנת מד מים, לפי המחיר שנדרש מהם, לא יידרשו להוסיף תשלום לפי גובה מחיר ההתקנה הנדרש כיום.
* מאשרים את הרכב ועדת שכר לימוד מודרג: קנדל ברוך, המלט חנן, אקשטיין אליעזר, שפירא ציפורה ושקרצ'י אליהו.

פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מס' 8 מה 21.6.60:

* מחליטים כי בהיעדר גזבר המועצה ד. ענבי וסגן ראש המועצה ס. כץ, בעלי זכות החתימה, תעבור זכות זאת לקניגר – במקום ענבי, ולגצולסקי – במקום כץ.
* מחליטים על קיום קייטנה לילדי המעברה לתקופה שבין 7.7.60 עד ה 4.8.60, עבור 120 ילדים מנתמכי הסעד, בשעות 8:800 עד 14:00 , שתנוהל לפי לוח המזון ותקן העיסוק שנקבע על-ידי משרד החינוך. מתוך העלות המשוערת בסך 3,666 ל"י, ישתתף משרד החינוך ב 2,292 ל"י. הסכום של 3.50 ל"י לילד ינוכה מתמיכתם החודשית של ההורים. אם יישארו מקומות פנויים, הם יימסרו לילדי עובדי דחק במחיר 5 ל"י, ואם יישארו מקומות נוספים – הם יימסרו לכל המבקש תמורת 10 ל"י. ביתרת הסכום תישא המועצה.

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), סמי כץ, נחמיה בוקצ'ין – חברי הנהלת המועצה
רושם הפרוטוקול: ד. ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש