ישיבות הנהלת המועצה (מס' 3) 3.5.60, (מס' 4) 10.5.60, (מס' 5) 17.5.60

ישיבות הנהלת המועצה (מס' 3) 3.5.60, (מס' 4) 10.5.60, (מס' 5) 17.5.60:

* בישיבה מס' 3 מה 3.5.60, מחליטים על משלוח הודעות הסבר לבעלי הקרקעות על מבצע הניקיון – כולל הסבר בבתיה"ס ובגנים, ולארגן צוות אנשים לבדיקת הניקיון.

* בישיבה מס' 4 מה 10.5.60 , דנים באזור תעשייה בשטח הפיתוח, כשההשקעה המשוערת הדרושה היא בסך 150,000 ל"י – מועלות שלוש האפשרויות למימון ולזכויות.

* בישיבה מס' 5 מה 17.5.60 , מחליטים:
לקבוע מחיר של 45 ל"י (מתוך ה 60 ל"י שמותר לגבות), עבור כל ילד מילדי כפר אז"ר ותל ליטוינסקי הלומד בקריה בביה"ס וגני חינוך חובה, בשנת הלימודים תשכ"א.
לתת עדיפות בקבלת ילדים בגיל מתחת לגיל חובה לגן ממלכתי חובה, לילדים ממשפחות מרובות ילדים הנתמכות על-ידי לשכת הסעד ולילדים מקורבים לגיל חובה. המחיר יהיה 100 ל"י לשנה בתשכ"א. בקשת משפחות מרובות ילדים לגבי המחיר, תובא לדיון מיוחד.
נקבעו מקומות לארבעה גנים: גן מתחת לגיל חובה, גני ממלכתי חובה וגן ממלכתי-דתי.

משתתפים: יעקב כהן (היו"ר), סמי כץ, נחמיה בוקצ'ין – חברי הנהלת המועצה
רושם הפרוטוקול: ד. ענבי – מזכיר המועצה, חותמים: כהן וענבי

/// מיכל 59 / תיק 13 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש